Vilkår og betingelser


ADVARSEL: Det er forbudt for personer under 21 ar a besoke denne nettsiden eller a ta tjenesten (heretter "Tjenesten") YouAndShe.com (heretter "Nettsted") i bruk.

 

De folgende avtalevilkarene (heretter omtalt som "avtalevilkarene") skal fastsette vilkarene som webstedstjenesten drives av Friendly Peοple LP, Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE (heretter omtalt som "vi", "oss", "var"). Vennligst les avtalevilkarene noye igjennom. Ved a registrere deg hos tjenesten bekrefter du at du har lest og godtatt GTC, samt Personvern og Cookies. Avtalevilkarene er en del av kontrakten din. Vi aksepterer ikke misbruk av kontrakten.

 

Et spesielt notat om mindrearige personer

Personer under 21 ar er ikke kvalifisert til a bruke vare tjenester. Vi ber om at slike personer ikke sender inn informasjon til oss. Nettstedet er beregnet for voksne, som vil si over 21 (atten) ar, eller av personer som har nadd majoriteten i sin gjeldende jurisdiksjon avhengig av hvilket som er eldre. Personer under alderen for majoriteten er ikke berettiget til a registrere seg for, bruke og / eller kjope tjenestene og / eller produktene som finnes pa nettstedet eller a bli medlem.

1. Tjeneste

1.1 Tjenesten kan forst tas i bruk etter at du har registrert deg. Registrering er gratis. Du star dermed i et avgiftsfri kontraktsforhold med oss. Avtalevilkarene regler kontraktforholdet.

1.2 Vi tilbyr ogsa mer omfattende tjenester under et abonnement som er gebyrbasert, hvis du har lyst til a kommunisere med andre medlemmer og bruke Tjenesten i sin helhet. Vi gir deg alltid god beskjed for du bruker noen gebyrbaserte tjenester, ved a indikere hvilke gebyrer som gjelder og det respektive belopet. Vi vil belaste betalingsmetoden din (som et kredittkort eller et debettkort) for ethvert gebyrbasert abonnement. Du velger selv hvor lenge du vil abonnere pa tjenesten. Du kan benytte de gebyrbaserte tjenestene etter du har betalt den rette gebyren.

1.3 Ditt medlemskap skal kun benyttes av deg personligt. Du har ikke lov til a gi andre tillatelse til a bruke ditt medlemskap eller din konto pa nettstedet. Det betyr at du ikke har lov til a dele dine opplysninger med en tredjepart eller gi dem videre til en tredjepart. Denne tjenesten tilbyr vi utelukkende til private formal. Nar du registrerer deg godtar du a kun bruke tjenesten til personlig bruk og ikke til kommersielle formal.

2. Registrering og benyttelse av tjenesten

2.1 Tjenesten kan forst tas i bruk etter at du har registrert deg.

2.2 Med registreringen godtar du disse avtalevilkarene og bekrefter at du er minst 21 ar gammel.

2.3 Tjenester som er tilgjengelige via mobilenheter kan v?re begrenset avhengig av tilleggene og funksjonene i mobilnettleseren din, og ikke alle funksjoner kan v?re tilgjengelige.

2.4 Du bekrefter og garanterer at informasjonen som du angir under registreringsprosessen og senere ved betalingen er i samsvar med sannheten.

2.5 Vi forbeholder oss retten til a avslutte din tilgang til tjenesten dersom du pa ulovligvis benytter deg av tjenesten eller bryter betingelsene fra disse avtalevilkarene. Derimot vil en blokkering som er gjennomfort pga. grunner nevnt ovenfor ikke ha noen innvirkning for din forpliktelse til a betale for en tjeneste som du har kjopt. I tilfeller som dette vil belop opp til 295 EUR ikke bli refundert, men brukes som et straffemiddel mot deg. Vi forbeholder oss ogsa retten til a kreve at du utbetaler en fastsatt sum opp til 295 EUR. Dette vil inntreffe hvis du ikke har betalt noe som helst eller betalt et belop som er lavere enn 295 EUR. Det utelukkes dog ikke for videre betalingskrav som kan oppsta pga. skader som inntreffer til en senre tid.

3. Vilkar for bruk

3.1 Nettstedets prim?re formal er a gi underholdningserfaring til en voksen. Tjenesten gir medlemmer muligheten til a koble seg til hverandre, utveksle bilder, historier og kontakte og engasjere seg i samtaler med andre medlemmer, representantene vare og det automatiserte systemet.

3.2 Du forstar og godtar at det ikke er garantert at du vil fa et stevnemote eller finne en folgesvenn eller partner, eller at du vil mote noen av medlemmene personlig. Nettstedet gir bare en voksen underholdningserfaring til sine medlemmer.

3.3 Du forstar at du er ansvarlig for alle opplysningene du gir ut. Du ma sorge for at de opplysningene du gir ut er korrekte og beskriver deg som person. Du forplikter deg til a kun bruke opplysninger om deg selv og ikke ta informasjon fra en tredjepart. Forsettlige falske opplysninger som blir brukt for uredelige hensikter vil fa rettslige konsekvenser. Dette gjelder s?rlig i de tilfellene hvor bank- eller kredittkortopplysninger fra en tredjepart blir brukt uten et samtykke.

3.4 Du forplikter deg til a holde dine opplysninger oppdatert, s?rlig dine personlige opplysninger og betalingsinformasjon.

3.5 Du er selv ansvarlig for det innholdet du publiserer, viser eller overforer til andre medlemmer. Du bevilger og garanterer oss ogsa retten din til a gi oss en ugjennkallelig, permanent, ikke-eksklusiv lisens som gjelder pa verdensbasis. Dette er for at vi skal kunne bruke denne type informasjon og innhold som legges ut. I tillegg for at vi kan bruke innholdet for underlisensering og for autorisering. Vi forbeholder oss retten til a bruke innhold fra profilen din til reklameformal, dette inkluderer ditt brukernavn, dine bilder og videoer. Nettstedet er en del av PARTNER FACTORY & Dating Factory-nettverket. Nettstedet samler ressurser og medlemmer fra ulike nettsteder. Dette gjores for a kunne tilby deg et storre utvalg av medlemmer som du kan kommunisere med. All innhold som du publiserer kan derfor ogsa bli lagt ut pa andre nettsteder i dette nettverket.

3.6 Noyaktigheten av informasjonen som blir publisert av vare medlemmer blir ikke kontrollert av oss. Selv om vi har retten til a kontrollere innhold av profiler og opplastede bilder, sa er vi ikke forpliktet til a gjennomga en kontroll av vare medlemmer med henhold til regelverket fra avtalevilkarene og forskjellige regler som er lagt ut pa var nettside. Ved a benytte deg av disse tjenestene aksepterer du at medlemsprofiler, meldinger og kommunikasjon kan vise seg a v?re uekte og kun eksisterer for underholdningen sin skyld. Dette beskrives videre i avsnitt 3.17.

3.7 Du godtar at du ikke gir ut informasjon som ikke har blitt etterspurt av oss. Dette gj?lder spesielt for navn, adresser, e-postadresser, webadresser, telefon og faksnummer.

3.8 Du forplikter deg til a behandle informasjon som du har fatt fra andre medlemmer gjennom tjenesten med konfidensiell varsomhet. Dette gjelder opplysninger som navn, adresse, e-postadresser, webadresser, telefon og faksnummer.

3.9 Du garanterer oss at du ikke har noen kommersielle hensikter, samt at informasjonen som har blitt betrodd til deg ikke er for kommersielle formal eller til formal som strider imot reglene fra denne kontrakten. Du er enig i at all kommunikasjon med andre medlemmer er kun for personlige formal og spesielt ikke for reklameformal eller for a benytte seg av en tjeneste som har blitt donert bort. Du forplikter deg til a ikke sende ut sakalte „kjedebrev“.

3.10 Du har ikke lov til a misbruke tjenesten var. Det frarades sterkt a bruke tjenesten for folgende:

 • formidling av ?rekrenkende, stotende eller ulovlig innhold (f.eks, men ikke begrenset til innhold som krenker personvernet til en tredjepart, bruken av fotografier av en tredjepart)
 • true eller belaste andere og/eller krenke deres rettigheter
 • love a gi bort penger/ting eller kreve det

3.11 I tillegg forplikter du deg til a

 • ikke a laste opp data som inneholder et virus (infisert programvare) eller annen form for skadelig programvare (inkludert men ikke begrenset til ormer, trojanske hester, spionprogrammer etc.) til Tjenesten;
 • ikke laste opp data som inneholder software eller annet innhold som er beskyttet av en opphavsrett eller andre type kommersielle copyrights, med mindre du er eieren av disse rettighetene og har fatt samtykke og rettigheter for a kunne bruke slik programvare eller innhold
 • ikke bruke tjenesten pa en slik mate at andre medlemmer far en negativ opplevelse
 • hacke deg inn pa andre sin e-postkonto eller prove det

3.12 Hvis du bryter noen av forpliktelsene angitt i avsnittene over, kan dette fore til at vi avslutter kontraktsforholdet og at tilgang til tjenesten strakt kan bli blokkert. Eventuelle okonomiske krav fra oss mot deg forblir upavirket av dette. Vi forbeholder oss retten til a iverksette sivile eller rettslige saker mot deg.

3.13 Hvis du bruker tjenesten i forbindelse med forretningsmessige formal eller bruker noe av informasjonen for kommersielle formal vil du bli forpliktet til a betale en straff med folge av et kontraktsbrudd. Ligger det et bevis fremme vil du kunne bli forpliktet til a betale en sum pa 10.000 EUR eller det hoyeste belopet som lovverket godkjenner i slike tilfeller. Dette vil inntreffe uavhengig om det skulle kreves en form for erstatning.

3.14 Du forplikter deg til a holde oss skadelos med hensyn til krav pa skadeerstatning, tap eller andre krav som kan oppsta i forbindelse med din registrering og bruk av tjenestene til oss. Du fritar oss spesielt fra enhver form for ansvar i forbindelse med alle forpliktelser, utgifter og krav som folge av skader i forbindelse med negativ omtale, forn?rmelser, bakvaskelse samt krenking av personopplysninger tilhorende andre medlemmer og pa grunn av bortfall av tjenesteytelser for medlemmer, pa grunn av krenking av immaterialrettigheter eller andre rettigheter tilhorende andre medlemmer. I tillegg fritar du oss fra enhver form for ansvar og alle krav som oppstar i forbindelse med at du handler i strid med disse avtalevilkarene.

3.15 Vi ber deg om a apne og svare pa e-postmeldinger som du regelmessig mottar fra oss og i tillegg lagre disse pa din datamaskin eller et annet lagringsenhet.

3.16 Meldinger du far av medlemmer som er brukere av gratistjenesten lagres i 30 dager i din personlige innboks. Alle meldinger som kommer fra betalende medlemmer lagres i 3 maneder i din personlige innboks. A Vi forbeholder oss retten til a gjennomga og slette meldinger, kommentarer, bilder, video og hele profiler som etter var mening bryter med ’disse’ som i var eneste dom bryter disse vilkarene eller viser seg a v?re stotende, ulovlig eller kan krenke rettigheter eller sette sikkerheten til andre medlemmer i fare.

3.17 Vi har retten til a slette din profil fra var database hvis vi ser at du ikke har brukt gratistjenesten innenfor de siste seks (6) maneder. Dette kan ogsa bli gjennomfort uten a matte meddele deg om en slik avgjorelse. Denne handlingen begrunnes med to punkter. Den ene er at vi hjelper deg med a beskytte dine opplysninger. Ettersom vi ma ga utifra at du ikke er lengre interessert i dine lagrete opplysninger. Det andre er at vi holder var database fri fra inaktive medlemmer og dermed tilbyr medlemmene fra nettsiden en oppdatert og aktiv database

4. SPESIELLE BETINGELSER FOR EU-KUNDER

 

5. Oppsigelse, kontraktsforlengelse og innstilling av tjenestene

5.1 Oppsigelse

Ved oppsigelse ma det klart skilles mellom det gratis kontraktsforholdet, som oppstar nar man registrere seg, og det kostnadspliktige kontraktforholdet, som oppstar ved kjopet av kostnadspliktige tjenester.

Ved kontraktsforhold som er gratis kan du nar som helst si opp avtalen din og vi krever heller ingen begrunnelse fra din side.

Vi har rett til a si opp det kontraktsforholdet med et medlem som er gratis med en frist pa 14 dager. Dette pavirker ikke retten til a si opp kontraktsforholdet eller sperre et medlem av andre arsaker.

Oppsigelsen av kontraktsforhold som koster penger ma leveres minst 14 dager for kontraktsvarighet gar ut - eller, dersom det ble oppgitt en annen frist ved kjopet av den tilgangen som koster penger, innenfor den nevnte fristen. Oppsigelsen av det kontraktsforholdet som koster penger er kun virksom dersom den erkl?res tydelig og skriftlig. For a kunne identifisere deg pa en sikker mate og for a beskytte deg mot misbruk, er det absolutt nodvendig at du, i oppsigelsen oppgir den samme opplysningen du brukte ved registreringen.

Viktig informasjon: Det kontraktsforholdet som koster penger kan ikke sies opp ved bare a slette profilen. Dersom du sletter profilen din, blir det kontraktsforholdet som koster penger ikke pavirket av dette. Det eneste du oppnar ved a slette profilen din er a avsta fra a ta den allerede betalte tjenesten i bruk. Det betyr at du ikke mottar noen form for tilbakebetaling for noen av de pengene som har blitt betalt. Det er absolutt nodvendig a sende inn en skriftlig oppsigelse av det kontraktsforholdet som koster penger, slik dette beskrives ovenfor.

Vennligst send skriftlig oppsigelse via brev, faks eller e-post til:

PARTNER FACTORY & Dating Factory
Kontakt oss
Friendly Peοple LP, Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE

[email protected]

 

5.2 Innstilling av tjenesten

Vi har rett til a innstille de tjenestene som tilbys helt eller delvis. Vi vil i et slikt tilfelle informere deg om den planlagte innstillingen og dens omfang i tide, og senest 14 dager for tjenestene innstilles delvis eller fullstendig. Hvis du har betalt for, men ikke fullstendig utnyttet rett til Tjenesten pa tidspunktet for opphoring, vil du motta en tilbakebetalt refusjon for denne uutnyttede rettigheten eller en tilsvarende forlengelse av abonnementsperioden.

6. Informasjon om data

6.1 I driften av vare tjenester forplikter vi oss til a overholde gjeldende lovbestemmelser om databeskyttelse og behandling av data.

6.2 Var samling, bruk og deling av dine personopplysninger er underlagt vare personvernsregler. Ved a bruke tjenestene vare samtykker du nar det kommer til innsamling, oppbevaring, bruk eller deling av dine personopplysninger som angitt i personvernreglene, inkludert overforing av personopplysninger fra ditt hjemland til et hvilket som helst annet land som hvor lovene om personvern kan avvike. For ytterligere personvernvilkar se vart Personvern. For alle hensikter og formal skal dette rammeverket anses a v?re en integrert del av disse vilkarene.

6.3 Du er enig og godtar at alt det som du laster opp pa tjenesten til Nettsted er innhold som er tilgjengelig for alle medlemmer i databasen til PARTNER FACTORY & Dating Factory. Om de andre medlemmer har blitt en del av tjennesten gjennom Nettsted, eller gjennom andre nettsider i nettverket til PARTNER FACTORY & Dating Factory, eller gjennom oss eller har registrert seg gjennom en av vare samarbeidspartnere, er i dette sammenhenget uavhengig. Omvendt vil ogsa du ha en fordel fra den sentrale databasen til PARTNER FACTORY & Dating Factory. Pa grunn av den store databasen som er tilgjengelig for deg, kan vi tilby tjenester som nas via forskjellige domenenavn i denne databasen.

6.4 Din profil og dets innhold kan bli sokt etter i en sokemotor. Pa samme mate kan ogsa du soke etter profiler og innhold fra medlemmer som har registrert seg pa andre nettsider, som blir drevet og presentert av oss. F.eks gjennom Co-Branding eller et eget merkenavn. Din profil og dets innhold kan bli sokt etter av en tredjeperson ved a bruke sokemotorer som Google, MSN etc.

6.5 For a forbedre sjansene for suksess gir nettstedet tilbyr deg tjenesten hvor du kan sende isbrytermeldinger gratis. Denne tjenesten sorger for at din profil far maksimalt med oppmerksomhet ettersom dine matcher blir tilsendt en personlig isbrytermelding pa dine vegne.

6.6 Med henhold til at vi tilbyr annonsorer a bruke siden var for reklame og at du er en bruker av denne nettsiden, onsker vi a informere om at vi eller en av vare annonsorer kan gjenkjenne eller plassere en unik cookie pa nettleseren din. Cookies er en normal del av internettsystemet og blir ogsa brukt av Nettstedet til a trygt kunne identifisere deg hver kan du logger pa for a bruke nettsiden og for a holde din aktivitet i gang, ogsa nar du ikke bruker siden. All informasjon som vi eller en tredjepart kan lagre via cookies og dataprogram for markedsforingskampanje vil alltid forbli helt anonym. Ved a melde deg inn pa denne nettsiden gir du ditt samtykke for plasseringen av vare cookies. For mer informasjon om hvilke type cookies vi bruker pa siden kan du ga inn pa var Cookies.

7. Brukerrettigheter og opphavsrett

Alle rettigheter til programmer, tjenester, metoder, software, teknologier, varemerker, foretaksnavn, oppfinnelser og materialer som tilhorer oss, er utelukkende var eiendom. Vi er innehaveren av samtlige rettigheter som nevnes ovenfor. Bruken av samtlige programmer og deres innhold, materialer samt varemerker og foretaksnavn er kun tillatt til de formal som nevnes i disse avtalevilkarene. Mangfoldiggjoring av programmer, tjenester, metoder, software, teknologier, varemerker, foretaksnavn, oppfinnelser og materialer som tilhorer oss, er ikke tillatt dersom man ikke har fatt tillatelse av oss til dette.

8. Ansvar

8.1 Direkte kontakt mellom vare medlemmer skal kun forekomme dersom begge partene er inneforstatt med dette. Vi er derfor ikke ansvarlig dersom du ikke far kontakt med noen i lopet av kontraktens varighet. Men pa den andre siden sorger vi for a stille de tekniske forutsetningene til a fa kontakt med andre medlemmer til disposisjon.

8.2 Vi er ikke ansvarlig for misbruk av personopplysninger, da det pa tross av det uttrykkelige forbudet er mulig at medlemmer bruker tjenester pa en mate som ikke er tillatt og som strider mot gjeldende rett. Vi er ikke ansvarlig dersom du selv gir personopplysninger til en tredjeperson og denne personen misbruker disse opplysningene.

8.3 Vi garanterer ikke for at vare internettsider bestandig er i drift, dvs. at serveren bestandig er tilgjengelig uten avbrudd. Vi er pa ingen mate ansvarlig dersom det oppstar feil pa de tekniske anleggene eller dersom kvaliteten pa tilgangen til tjenestene forringes pga. store pakjenninger utenfra eller pga. hendelser som ikke forarsakes av oss.

8.4 Vi er ikke ansvarlig dersom en tredjeperson pa ulovlig vis far tilgang til personopplysninger, som f.eks. hvis "hackere" pa ulovlig vis skaffer seg tilgang til databasen.

8.5 For andre skader som ikke oppstar pga. de nevnte arsakene, er vi kun ansvarlig dersom organer, medarbeidere eller medhjelpere forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til at skaden har oppstatt.

8.6 Under alle omstendigheter er vart ansvar overfor deg, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, det samlede belopet av alle avgifter du har betalt til oss i en 6 maneders periode for hendelsen som forarsaker vart ansvar. Under alle omstendigheter er vart ansvar overfor deg, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, det samlede belopet av alle avgifter du har betalt til oss i en 6 maneders periode for hendelsen som forarsaker vart ansvar.

8.7 Hvis du moter noen (online eller offline) ved hjelp av var Tjeneste, er vi ikke ansvarlige for potensiell skade denne personen kan pafore deg, det er ditt eget ansvar a ta alle nodvendige forholdsregler for a unnga at slike uhell skjer. Du erkjenner at det er umulig for oss a overse den personlige historien til hvert medlem som registrerer seg for a bruke Tjenesten.

8.8 Ansvar er ellers ekskludert.

9. Innvendinger

9.1 Innvendinger mot belop som ble trukket fra konto eller som ble fakturert, ma begrunnes og sende skriftlig til PARTNER FACTORY & Dating Factory innen seks (6) uker etter at summen ble trukket fra konto eller etter at regningen ble mottatt. Dersom du ikke kommer med begrunnede innvendinger innen denne fristen pa seks uker, anses det som har blitt trukket fra konto eller fakturert som godkjent. For a unnga noen tvil, ikke-bruk av tjenesten i en tidsperiode hvor tjenesten har v?rt tilgjengelig, er ikke en berettiget innvendingsgrunn.
Dersom det foreligger en berettiget innvending far du enten den summen som du har krav a fa tilbakebetalt, eller du far et tilbud om en forlengelse av den kostnadspliktige tjenesten. Denne forlengelsen tilsvarer det tidsrommet som du har sendt inn en gjeldende innvending for.
Du har ogsa rett til a gi oss en frist pa fem ukedager til a rette opp i feilen. Dersom det ikke er rettet opp i arsaken til problemet etter at denne fristen er gatt ut, har du rett til a si opp kontrakten.
Kun uvesentlige pavirkninger av tjenesten gir ikke rett til reklamasjon. En uvesentlig pavirkning av en kostnadspliktig tjeneste foreligger dersom det tidsrommet som du ikke kan ta tjenesten i bruk ikke overskrider to sammenhengende dager.
Pa grunn av egne krav mot oss kan du kun kreve akkumulering eller retten til a holde tilbake penger dersom dine krav er rettskraftig fastslatt, ubestridt eller anerkjent.

9.2 Nar en overforing er gyldig omstridt av deg, kan kreditten eller betalingen ytet oss for en slik overforing reverseres (en "Tilbakeforsel"), skulle kravet ditt anses som berettiget. En tilbakeforsel pabegynnes ved og avgjores av den relevante kortutstederen eller kredittinstitusjonen etter rett bekreftelse har blitt gjennomfort, noe du forplikter deg til a etterkomme. En liste over vanlige grunner til tilbakeforsler inkluderer

 • uautoriserte eller ukorrekt autoriserte overforinger
 • du kjenner ikke igjen belastningen
 • du ble belastet to ganger eller
 • overforinger som ikke har blitt padratt eller gjennomfort i samsvar med disse betingelsene eller som er pastatt ulovlige eller mistenkelige
 • klager foretatt av deg til kreditt- eller finansinstitusjonen du har et kontraktsforhold til.

 

9.3 I tilfelle tilbakeforselen eller reverseringen godkjennes, vil vi betale tilbake det fullstendige belopet til den gyldige abonnementsgebyren som er omstridt og som har blitt kjent a v?re kvalifisert til en tilbakeforsel.

9.4 I henhold til disse betingelsene gar du hermed med pa, pa var foresporsel, yte rimelig assistanse i forhold til enhver bestritt betalingsoverforing, inkludert bekreftelsen av alle betalinger foretatt i forhold til tjenestene du har kontrahert fra oss.

9.5 Du forplikter deg hermed til a ikke prove a forfalske et krav om tilbakeforsel. Vi tydeliggjor hermed ytterligere at vi bevarer muligheten til a ikke fornye kontrakten din eller til a ikke gjenakseptere deg som kunde, skulle du ha gjort ett eller flere krav om tilbakeforsel som selskapet betrakter som uredelig eller uberettiget.

9.6 Vi forbeholder oss retten til a gi et inkassofirma ansvaret for a kreve inn gebyrer fra deg dersom du ikke betaler eller utsetter a betale. Vi forbeholder oss ogsa retten til a kreve forsinkelsesrenter i forhold til gjeldende retts regler om forsinkelsesrenter.

9.7 Vi forbeholder oss ogsa retten til a innkreve renter pa etterskudd i en mengde basert pa lovbestemmelser, og/eller et belop pa 10% per ar.

10. Lovvalg og tvistelosning

10.1 For a lose en klage angaende tjenesten eller nettstedet bor du kontakte nettstedets kundestotte ved hjelp av Kundeservice pa nettsiden.

10.2 Skulle anvendelsen av artikkel 10.1 ikke fore til en minnelig losning innen 15 kalenderdager etter at du har levert inn klagen, gjelder folgende bestemmelser.

10.3 Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstar som folge av eller knyttet til konklusjonen, tolkningen eller oppfyllelsen av denne avtalen, eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet derav, som ikke er avgjort pa grunnlag av artikkel 10.1, skal endelig avgjores ved voldgift.

10.4 Partene skal ha voldgift utfort i samsvar med CEDIRES Prosedyreregler (senter for tvistelosning) ved en tribunal utnevnt av en voldgiftsdomstol.

10.5 Voldgiftsretten skal besta av en voldgiftsdommer.

10.6 Voldgiftsstedet skal v?re London (England), Paris (Frankrike) eller Brussel (Belgia). Partene kan imidlertid bli enige om a organisere voldgift et annet sted. Dersom partene ikke er enige om sted eller voldgift, skal voldgiftsstedet v?re Brussel, Belgia. Hvis loven i landet der du har ditt vanlige bosted, vil tillate deg a sette i gang saken i ditt hjemland, uansett bestemmelsene i disse vilkarene og betingelsene, og i tilfelle du vil motsette seg voldgift som finner sted i Brussel, skal stedet for voldgift v?re hovedstaden i hjemlandet ditt.

10.7 Voldgiftsspraket skal v?re spraket i denne avtalen, dvs. norsk. Partene kan bli enige om a bruke et annet sprak under muntlige horinger (og/eller skriftlige bidrag), dersom alle parter og voldgiftsdommeren(e) er enige om det.

10.8 De gjeldende lovbestemmelsene skal v?re de som er nevnt i Lex Mercatoria (internasjonal forretningslov), men partene kan bli enige, etter at tvisten oppsto, a avgjore tvisten etter de regler som enhver rimelig og rettferdig person vil anvende i henhold til hva som er rettferdig og/eller vanlig i henhold til internasjonal forretningslov, med hensyn til bestemmelsene i denne avtalen. De beskyttelsesstandarder som tilbys av europeisk forbrukerlov, skal i alle tilfeller tas i betraktning.

11. Annet

11.1 Safremt det ikke er blitt gitt ut noen konkrete opplysninger i skriftlig form, vil informasjonen som er lagt ut pa vare betalingssider og avtalevilkarene v?re grunnlaget for avtalen mellom deg og oss. Denne avtalen oppstar nar du inngar kjopet av en kostnadspliktig tjeneste gjort pa Nettsiden.

11.2 Registreringen og abonnement skal kun sta brukes av deg personlig. Du har ikke retten til a avskrive deg, gi en tredje person eller overfore rettighetene og pliktene som folger med registreringen og abonnementet til noen andre.

11.3 Vi har lov til a bruke eksterne tjenesteleverandorer for oppdrag som skal bli gjort pa vegne av tjenesten og for nettsiden. Forutsetningen for et slikt sammarbeid er at du og vare medlemmer ikke padrar ulemper av dette.

11.4 Hvis enkelte bestemmelser fra avtalevilkarene eller kontrakten skulle bli ugyldig eller v?re ufullstendig vil de ovrige bestemmelsene fra disse avtalevilkarene ikke bli berort og fortsatt v?re gyldige. Ved punkter hvor konkrete bestemmelser ikke er en del av kontrakten lengre eller blir ugyldiggjort skal tilsvarende regler fra lovverket settes inn.

11.5 Konstruksjonen, gyldigheten og ytelsen av disse betingelsene og vilkarene skal reguleres i alle henseender av Lex Mercatoria, dvs. internasjonal forretningslovgivning, tar hensyn til det faktum at du er forbruker og derfor inkludert europeisk forbrukerlovgivning, og du er enig i at enhver tvist som oppstar i henhold til disse vilkarene, betingelsene eller kontrakten vil bli underlagt ovennevnte tvistelosningsklausul, med mindre annet er bestemt av ufravikelig lov.

11.6 All korrespondanse som vedrorer medlemskapet eller abonnement skal kun sendes til folgende adresse:

PARTNER FACTORY & Dating Factory
Kontakt oss
Friendly Peοple LP, Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE

E-post: [email protected]

Disse personvernreglene er for enkelhets skyld oversatt. Hvis det er uoverensstemmelse mellom denne versjonen og den originale engelske versjonen, gjelder den engelske versjonen.