Sekretesspolicy


Vilka Är Vi?

YouAndShe.com webbplats (harefter - "Webbplats") tillhandahalls av Friendly Peοple LP, registrerad pa: Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE, E-post: [email protected] och ("Företag").

Innehållsförteckning

 1. Sammanfattning av Sekretesspolicy
 2. En särskild anteckning angående minderåriga personer
 3. Hur samlar vi din information
 4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
 5. Information vi samlar in
 6. Vår användning av information vi samlar in
 7. Avslöjande av information
 8. Granskning och ändring av din information
 9. Bibehållande av personuppgifter
 10. Invändning och begränsning av personuppgifter
 11. Länkar till tredje parts webbplatser
 12. Internationell överföring av personuppgifter
 13. Policyändringar och uppdateringar
 14. Senast omarbetning och verkställande datum
 15. Säkerhet
 16. Klagomål och angelägenheter

1. Sammanfattning av Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy täcker vår behandling av information som samlas in när du använder eller använder Tjänsterna. Denna Sekretesspolicy täcker även vår behandling av information om dig som våra partners delar med oss eller som vi delar med våra partners.

Webbplatsen är förpliktigad att ge dig professionella och högkvalitativa introduktioner och dating tjänster och har därför åtagit sig att skydda din integritet. Vi följer alla procedurer som anges i detta dokument, och det måste läsas och förstås tillsammans med Användarvillkor för webbplatsen. Webbplatsens Sekretesspolicy gäller kundinformation som vi samlar in via vår webbplats och är avsedd för att säkerställa det du kan använda hemsidan och kontakta andra medlemmar utan att behöva oroa dig för Sekretessfrågor.

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du tydligt förstår hur information som lämnas av dig eller samlas in under din användning av webbplatsen används för att göra ditt besök trevligare samt att förse dig med information och möjligheter som kan vara av intresse.

Genom att använda webbplatsen och / eller våra tjänster, innebär det att du accepterar vår Sekretesspolicy och våra Användarvillkor. Om du inte accepterar denna Sekretesspolicy eller inte accepterar våra Användarvillkor, ber vi dig att lämna webbplatsen.

Alla referenser i denna policy till YouAndShe.com, "vi", "oss", "våra" och liknande termer ska tolkas följaktligen.

På samma sätt är en hänvisning till "du", "din", eller "dig själv" i denna Sekretesspolicy en hänvisning till dig själv som en användare av den här webbplatsen om inte annat anges.

2. En särskild anteckning om minderåriga personer

Som anges i Användarvillkoren ber vi att personer under 18 år inte lämnar information till oss. Webbplatsen samlar inte medvetet information från barn under 18 år. Det är förälder eller vårdnadshavares ansvar att se till att barn under deras förmyndarskap inte missbrukar någon dator eller elektronisk apparat för att försöka få tillgång till eller på något sätt utnyttja vår hemsida eller tjänst. Vidare förväntar vi oss och kräver att varje användare eller medlem på vår webbplats och service förbinder sig att skydda inloggningsinformation från barn och/eller minderåriga.

3. Hur samlar vi in din personliga information

Din personliga information kan samlas in eller nås på ett antal olika sätt inklusive:

 • Direkt från dig själv (direkt eller verbalt) när du skapar ett förhållande med oss, eller skapar du ett konto och genom direkt eller indirekt användning av våra tjänster;
 • Alstrad av oss i korrespondens etc;
 • Mottaget av tredje part i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller enligt ditt tillstånd, vilket kan erhållas direkt från dig eller indirekt genom dina handlingar. I sådana fall kommer vi att se till att sådana tredje parter har rätt att avslöja sådan information för oss.

Vi kan också få personlig information om dig genom att använda vår webbplats (YouAndShe.com) eller genom att använda cookies på vår hemsida.

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi har följande lagliga grunder för att behandla din personliga information:

Förse dig med våra tjänster: Den rättsliga grunden för behandlingen av din personliga information är utförandet av den begärda tjänsten från oss eller utförandet av avtal som du har med oss. Din personliga information kan användas för att behålla ditt konto och profil så att du kan ansluta till andra användare på vår plattform.

Samtycke: I vissa fall kan vi begära samtycke eller specifika ärenden. När ditt samtycke krävs för insamling, bearbetning och offentliggörande av personuppgifter ska vi se till att sådant samtycke förses frivilligt. Vi kan också fråga dig om ditt samtycke för att vi regelbundet ska skicka marknadsföringsmaterial som vi tycker är lämpliga för dig. Sådan marknadsföringskommunikation kommer endast att skickas till dig om du har samtyckt till det genom en "Opt-in". Du informeras härmed om att du, med förbehåll för juridiska eller avtalsmässiga begränsningar, kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av din personliga information. Eventuell kommunikation med avseende för sådant återkallande eller ändring av samtycke ska ske skriftligen och adresseras till [email protected].

Legitima intressen: Vi kan behandla din personliga information på grundval av våra legitima intressen, inklusive att förse dig med vår service, analysera användarnas beteende för att förbättra våra tjänster och förbättra vårt innehåll och för administrativa ändamål.

5. Information vi samlar in

De olika typerna av information som vi samlar kan innehålla:

5.1. Information som du lämnar i vår ANONYMA online registreringsblankett, till exempel ditt kön, ålder, typ av relation du letar efter, e-post, födelsedatum, faktureringsinformation och kreditkortsinformation. INGEN av din personligt identifierbara information kan dock nås eller användas av allmänheten för att identifiera en viss person.

5.2. Information som frivilligt tillhandahålls av dig genom att skapa och slutföra din profil, publicera på eller genom att engagera dig i media, såsom meddelanden eller chatt på webbplatsen. Detta kan innefatta men inte begränsat till kontouppgifter, matchningar, ålderspreferenser, stjärntecken, geografiskt läge, fotografier, videor, personliga intressen, fysiska egenskaper och liknande.

5.3. Information som automatiskt samlas när du besöker eller använder vår webbplats, till exempel din IP-adress, e-postadress, webbläsartyp och via cookies, analytiska verktyg och tjänster från tredje part.

5.4. Information som erhållits av andra via vår webbplats. Vi samlar in information som vi skulle ha mottagit från tredje part. Sådan personlig information kan innehålla kontaktuppgifter, demografisk information och internet navigationsinformation.

5.5. Information som tillhandahålls av finansinstitut eller betalningsförmedlare som kan förse oss med uppdateringar angående din betalningsinformation eller betalningsmetoder relaterade till ditt betalda konto eller betalt abonnemang och tjänster.

6. Vår användning av information vi samlar in

Vi använder din information för att förbättra vår tillhandahållande av tjänster till dig. Utöver det använder vi också din information för att skydda dig, andra användare och integriteten av vår webbplats mot bedrägeri eller som krävs enligt lag.

All information du fyller i om dig själv på din profil kommer att visas. Vi kan ta bort någon olämplig bild, språk eller ord och fraser som inte innehåller någon information eller är vettigt för andra medlemmar och med sikte på att tillhandahålla en datingtjänst av kvalitet för alla medlemmar på webbplatsen. Vi kommer bara att lägga upp bilder och data som uppfyller de redaktionella riktlinjerna i Användarvillkor.

Vi kan internt använda personligt identifierbara uppgifter från våra användare för att förbättra våra marknadsföringsinsatser, att statistiskt analysera användningen av webbplatsen, för att förbättra våra innehålls- och produktutbud samt att anpassa vår webbplats innehåll och layout. Vi tror att dessa användningsområden gör att vi kan förbättra vår webbplats och bättre skräddarsy din online-upplevelse för att möta dina behov.

Vi kan även använda personligt identifierbar information om dig för att leverera information till dig som i vissa fall är inriktad på dina intressen, såsom riktade banners och kampanjer.

Vi använder även din information för administrativa ändamål och för att kommunicera med dig på sätt som du vill höra från oss.

Vi kan kontakta dig regelbundet via e-post för kundservice samt för att informera dig om specialerbjudanden, nya tjänster och möjligheter för våra kunder. Vi kommer inte kontakta dig via telefon eller textmeddelande utan ditt uttryckliga samtycke (opt-in). Vi använder en opt-out-standard för alla andra meddelanden än administrativ kommunikation som avser ditt konto.

7. Dela och avslöja personlig information

Din personliga information som frivilligt tillhandahålls av dig visas för andra användare via din offentliga profil. Observera att, när du delar information offentligt på internet har vi inte någon kontroll över hur din information eventuellt används av andra. Vi kommer inte att visa någon personlig information såsom ditt riktiga namn, e-postadress, hela postnumret, mobil eller fast telefonnummer eller IP-adress, och de kommer att hållas strikt privat och konfidentiellt. I alla fall när vi ber om sådan information gör vi det klart att det inte visas officiellt utan ditt godkännande.

Vi kan vidare avslöja din personliga information med våra anställda, partners och andra tredje parter som kan kräva sådan information för att kunna hjälpa oss att hantera det förhållande som vi har med dig. När vi delar din personliga information med sådana tredje parter, ser vi till att sådana parter använder sig av dessa uppgifter på ett sätt som garanterar säkerheten av dina personuppgifter.

Denna webbplats drivs av Tyche Technologies AG som ingår i en grupp av närstående företag, som är kopplade till varandra och driver olika delar av verksamheten. Vi agerar som en grupp och hädanefter delar vi information och data såsom kan vara nödvändig med andra koncernföretag. Vi bekräftar att alla koncernföretag följer de uppgiftsskyddsåtgärder som anges här och med förbehåll för de omfattningar och begränsningar som följer av någon nationell lagstiftning av något visst företag. Genom att acceptera våra Användarvillkor, bekräftar du att du är bunden av denna Sekretesspolicy och accepterar också att vi får dela information med andra koncernföretag och att eventuell behandling kan genomföras av någon av koncernbolagen.

Vi varken säljer eller hyr någon personligt identifierbar information om dig till någon tredje part utan ditt specifika tillstånd. Vi avslöjar information i sammandrag till annonsörer och för andra reklam- och marknadsföringsändamål. I dessa situationer avslöjar vi INTE för dessa enheter någon information som kan användas för att personligen identifiera dig.

För att upprätthålla en hälsosam gemenskap samarbetar vi med alla brottsbekämpande förfrågningar och med alla tredje parter för att upprätthålla deras immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

Vi förbehåller oss rätten att avslöja din personligt identifierbara information enligt lag och när vi anser att upplysningar är nödvändiga för att skydda våra rättigheter och / eller för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller juridisk process som eras på vår hemsida. Vi använder ett kreditkortsföretag för att fakturera dig för varor och tjänster. Dessa företag behåller inte, delar, lagrar eller använder personligt identifierbar information för andra ändamål.

Vi delar INTE din personliga information med någon tredje part för marknadsföring utan ditt samtycke.

Vi är skyldiga att lämna information till juridiska myndigheter om de har den rätta behörigheten, såsom en husrannsakan eller domstolsbeslut. Annat än en giltig begäran från en juridisk myndighet så är din information säker på webbplatsen hemsidan. Vi gör vårt bästa för att se till att all information som finns om dig hålls uppdaterad, korrekt och komplett, men vi förlitar oss också på att du meddelar oss om din information kräver uppdatering eller radering.

Din personliga användning av webbplatsen hemsidan och din interaktion med andra medlemmar genom denna sajt kommer att strikt hållas privat.

Med förbehåll för ditt uttryckliga samtycke kan vi med jämna mellanrum skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller information om systemet och webbplatsaktivitet, meddelanden, notiser, kampanjer, samt kampanjer av tredje part som vi anser vara av intresse för dig. Du kan avbryta prenumerationen från webbplatsens e-meddelanden eller e-postmeddelanden som skickas av tredje part när som helst genom att ändra dina profilinställningar eller genom att följa länken "unsubscribe" (avprenumerera) som ingår i varje e-post som skickas av webbplatsen eller av en tredje part.

För annonsering till hemsidan och att du använder en del av hemsidan, kan vi eller våra tredjeparts annonsörer placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare. Cookies är en normal del av internetverksamheten och används även av webbplatsen för att säkert identifiera dig varje gång du loggar in och använder webbplatsen och för att hålla din session aktiv när du inte använder webbplatsen under en tidsperiod. För mer information om cookies, vänligen gå igenom vår Cookies policy.

8. Granskning och ändring av din information

Vi kommer att använda rimliga medel för att bibehålla din personliga information korrekt, fullständig och uppdaterad för den avsedda användningen, men du måste omedelbart informera oss om och när dina personuppgifter ändras.

I den mån din personliga information i fråga gäller, skall du ha rätt att få bekräftelse på att din personliga information behandlas och kan begära tillgång till nämnda personuppgifter. Du kan vidare begära en kopia av sådan information som vi erhållit - sådan begäran kan göras muntligt eller elektroniskt. Vi kommer att bidra en kopia av sådant i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

Du har följande alternativ för att ändra eller ta bort din information från vår databas:

 • Skicka ett mail till Kundtjänst
 • Logga in med ditt lösenord och ändra/radera din profil

Om din profil är inställd för radering från vår databas, efter att den är inaktiv, observera att vi kommer att behålla de uppgifter som är associerade med den under ytterligare tre månader (ungefär nittio kalenderdagar), om informationen är nödvändig i samband med det ursprungliga syftet för vilken det samlades in eller på annat sätt tillåtits eller krävs enligt lag. I vilket fall som helst kommer din profil att återges inaktiv och den visas INTE på webbplatsen.

9. Behåll av personuppgifter

Vi behåller din personliga information så länge som det är nödvändigt att tillhandahålla våra tjänster enligt beskrivningen i denna policy, eller tills ditt konto raderas, om inte en längre lagringsperiod krävs eller på annat sätt tillåts enligt lag. Du har rätt att erhålla rensning av din personliga information, men detta är föremål för våra juridiska skyldigheter, vilket kan kräva att vi håller din personliga information under en viss tidsperiod.

10. Invändning och begränsning av personuppgifter

Du har rätt att invända, av skäl som är relaterade till din speciella situation, till behandling av dina personuppgifter. Vi ska inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte har en övertygande legitim grund för behandlingen. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring. Du kan avbryta prenumerationen från att ta emot e-postmeddelanden till din externa brevlåda. Vänligen använd länken längst ner i varje e-post eller gå till din profil och hantera dina e-postinställningar via Kontoinformation.

Vi vidare erkänner din rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter, i så fall kommer vi endast att behålla dem för att utöva eller försvar av klagomål.

11. Länkar till tredje parts webbplatser

Observera, när du kommer åt andra tredje parts webbplatser från hyperlänkar på vår webbplats, har vi inte någon kontroll över innehållet på dessa webbplatser. Dessa webbplatser har sina egna Sekretesspolicyn som vi inte har något ansvar eller skyldighet för.

12. Internationell överföring av personuppgifter

När vi tillåter entreprenörer eller tredje part att behandla dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer vi att se till att de korrekta garantierna för att skydda din personliga information finns. Vi använder standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen eller annan lämplig skyddsåtgärd för att tillåta dataöverföringar från EES till andra länder.

13. Policyändringar och uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy löpande. Skulle uppdateringar ske av denna policy, så kommer vi uppdatera datum för senaste revision i slutet av det här dokumentet.

14. Senast reviderad och gällande datum

Denna policy ändrades senast den 20 maj 2018. För användare som registrerade Tjänster före den 20 maj 2018, gäller denna policy från och med den 24 maj 2018.

Denna Sekretesspolicy har översatts för din bekvämlighet. Om det finns någon skillnad mellan den här versionen och den ursprungliga engelska versionen, gäller den engelska versionen.

Om du har frågor eller bekymmer, var god använd Kundsupport formuläret på webbplatsen och vårt team kommer att behandla din förfrågan på ett snabbt, professionellt och effektivt sätt för att vi tar säkerheten av våra medlemmar på allvar och är redo att ta itu med alla de problem som de kan ha.

15. Säkerhet

Att skydda integriteten av din personliga data är av största vikt för oss och hädanefter kommer alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder att vidtas för att säkerställa att dina personuppgifter lagras säkert och alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att ingen auktoriserad eller olaglig behandling av personuppgifter sker. Observera att även om vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkra din information, lovar vi inte, och du bör heller inte förvänta dig att din personliga information alltid kommer att förbli säker.

16. Klagomål och bekymmer

Om du har några bekymmer angående vår integritetsmetoder och bearbetningar har du rätt att kontakta oss per telefon, skriftligen eller via e-post för att framföra ett klagomål på [email protected]. Dina bekymmer kommer att behandlas inom kortast möjliga tid.