Personvernregler


Hvem vi er?

YouAndShe.com nettsted (videre - "Nettsted") levert av selskapet Friendly Peοple LP, registrert pa: Suite 14 Queen Street, Edinburgh, United Kingdοm, EH2 1JE, e-post: [email protected] og ("Selskapet").

Innholdsfortegnels

 1. Sammendrag av personvernreglene
 2. Et spesielt notat om mindrearige personer
 3. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger
 4. Juridisk grunnlag for behandling av personlig informasjon
 5. Informasjon vi samler inn
 6. Var bruk av informasjon vi samler inn
 7. Deling og avsloring av personlig informasjon
 8. Gjennomgang og endring av informasjonen din
 9. Oppbevaring av personlig informasjon
 10. Innvending og begrensning av personlig informasjon
 11. Lenker til tredjeparts nettsteder
 12. Internasjonal overforing av personopplysninger
 13. Endringer og oppdateringer
 14. Siste revisjon og effektiv dato
 15. Sikkerhet
 16. Klager og bekymringer

1. Sammendrag av personvernreglene

Disse personvernreglene dekker var behandling av den informasjon som blir samlet inn nar du bruker eller apner tjenestene, samt var behandling av informasjon om deg som vare partnere deler med oss ​​eller som vi deler med vare partnere.

Nettstedet er forpliktet til a gi deg fagkompetent, hoy kvalitetsmessige introduksjoner og datingtjeneste. Derfor er vi ogsa forpliktet til a beskytte ditt privatliv. Vi folger alle prosedyrer som er fastsatt i dette dokumenetet, og derfor kreves det ma bli forstatt i sammenheng med Vilkarene for bruk av nettstedet. Nettstedets personvernregler gjelder kundeinformasjon vi samler inn via nettstedet vart, og er ment a sikre ta kontakt med andre medlemmer uten a matte bekymre deg om fortrolighetsproblemer.

Personvernet ditt er viktig for oss, og vi vil at du skal forsta hvordan informasjonen fra deg, eller samlet under bruk av nettstedet, blir brukt for a gjore ditt besok mer fornoyelig og a gi deg informasjon og muligheter som kan v?re av interesse.

Ved a bruke nettstedet og / eller vare tjenester aksepterer du vare personvernregler, samt vare Vilkar og betingelser. Hvis du ikke godtar disse personvernreglene eller ikke godtar vare vilkar og betingelser, ber vi deg om a forlate nettstedet.

Alle referanser i disse reglene nar det kommer til YouAndShe.com, "vi", "oss", "vare" og lignende vilkar bor tolkes tilsvarende.

Tilsvarende er en referanse til "deg", "din", "din" eller "deg selv" i disse personvernreglene en henvisning til deg selv som en bruker av denne nettsiden med mindre annet er oppgitt.

2. Et spesielt notat om mindrearige personer

Som det fremgar av vilkarene for bruk ber vi om at personer under 18 ar ikke sender informasjon til oss. Nettstedet samler ikke informasjon fra barn under 18 ar. Det er foreldres eller annen foresattes ansvar a sikre at barn under deres oppsyn ikke misbruker noen datamaskin eller elektronisk enhet for a prove a fa tilgang eller pa noen mate gjore bruk av var nettside eller tjeneste. Videre forventer og krever vi at hver bruker eller medlem av var nettside og tjeneste forplikter seg tl a beskytte innloggingsinformasjonen fra barn eller mindrearige.

3. Hvordan samler vi inn dine personopplysninger

Din personlige informasjon kan bli samlet inn eller gjort tilgjengelig pa en rekke mater, inkludert:

 • Direkte fra deg selv (enten direkte eller verbalt) nar du oppretter et forhold med oss eller oppretter en konto, samt gjennom direkte eller indirekte bruk av vare tjenester;
 • Generert av oss i korrespondanse osv;
 • Mottatt av tredjepart i forhold til tjenestene som tilbys av oss etter din tillatelse, som kan hentes direkte fra deg eller direkte gjennom dine handlinger. I slike tilfeller vil vi sorge for at slike tredjeparter har rett til a utlevere slik informasjon til oss.

Vi kan ogsa fa personlig informasjon om deg gjennom bruk av var nettside (YouAndShe.com) eller gjennom bruk av informasjonskapsler pa var nettside.

4. Juridisk grunnlag for behandling av personlig informasjon

Vi har folgende lovlige grunnlag for a behandle dine personopplysninger:

Tilby deg vare tjenester: Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er utforingen av tjenesten forespurt fra oss eller gjennomforingen av en avtale du har med oss. Din personlige informasjon kan brukes til a opprettholde din konto og profil, slik at du kan koble deg til andre brukere pa var plattform.

Samtykke: I enkelte tilfeller kan vi be om ditt samtykke eller bestemte saker. Nar samtykket ditt kreves for innsamling, behandling og utlevering av personlig informasjon vil vi sorge for at slik samtykke blir gitt fritt. Vi kan ogsa be om ditt samtykke til oss gjennom periodisk a sende deg markedsforingsmateriale som vi tror kan v?re egnet for deg. Slike markedsforingskommunikasjon vil kun bli sendt deg dersom du har samtykket til det gjennom en "Opt-in". Du informeres herved om at du, med forbehold for rettslige eller kontraktsmessige begrensninger, kan trekke tilbake samtykket til behandling av dine personopplysninger. Eventuell kommunikasjon med hensyn til slik tilbaketrekking eller endring av samtykke skal v?re skriftlig og adressert pa [email protected].

Legitime interesser: Vi kan behandle dine personopplysninger pa grunnlag av vare legitime interesser, inkludert det a gi deg vare tjenester, analysere brukernes atferd for a forbedre vare tjenester og forbedre innholdet vart og til administrasjonsformal.

5. Informasjon vi samler inn

De ulike typer informasjon vi samler inn kan omfatte:

5.1. Informasjon gitt av deg i vart online ANONYMOUS registreringsskjema, for eksempel kjonn, alder, type forhold du leter etter, e-post, fodselsdato, faktureringsinformasjon og kredittkortinformasjon. Imidlertid vil ikke din personlige identifiserbare informasjon bli gitt tilgang til, eller kunne bli brukt av publikum for a identifisere et bestemt individ.

5.2. Informasjon frivillig gitt av deg gjennom opprettelsen og fullforingen av profilen din, innlegging pa eller engasjement i media, for eksempel meldingstjenester eller chat pa nettstedet. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, legitimasjonsinformasjon, dating matchers alderspreferanser, stjernetegn, geografisk beliggenhet, fotografier, videoer, personlige interesser, fysiske egenskaper og lignende.

5.3. Informasjon som automatisk samles inn nar du besoker eller bruker nettstedet vart, for eksempel din IP-adresse, e-postadresse, nettlesertype og via informasjonskapsler, analytiske verktoy og tredjepartstjenester.

5.4. Informasjon som er oppnadd av andre via var nettside. Vi samler inn opplysninger som ville blitt gitt til oss av tredjepartsorganisasjoner. Slike personlige opplysninger kan inneholde kontaktinformasjon, demografisk informasjon og internettnavigasjonsdetaljer.

5.5. Informasjon fra Finansinstitusjoner eller betalingsprosessorer som kan gi oss oppdateringer angaende betalingsinformasjon eller betalingsmetoder knyttet til din betalte konto eller betalt abonnement og tjenester.

6. Var bruk av informasjon vi samler inn

Vi bruker informasjonen din til a forbedre var levering av tjenester til deg. Dessuten bruker vi ogsa informasjonen din for a beskytte deg, andre brukere og integriteten til nettstedet vart mot svindel eller som det blir pakrevd av loven.

All informasjon du fyller ut om deg selv pa profilen din vil bli vist pa profilsiden din. Vi kan fjerne upassende bilder eller ord og uttrykk som ikke inneholder noe fornuftig informasjon med hensyn til andre medlemmer. Dette gjor med sikte pa a levere en kvalitetsdateringstjeneste til hvert medlem av Nettstedet.

Vi kan internt bruke personlig identifiserbar informasjon fra brukerne vare for a forbedre markedsforingsarbeidet vart, for a statistisk analysere bruk av nettstedet, for a forbedre innholdet og produkttilbudene vare, samt a tilpasse innhold og layout pa nettstedet vart. Vi tror at disse brukerne tillater oss a forbedre nettstedet vart og bedre skreddersy din online opplevelse for a dekke dine behov.

Vi kan ogsa bruke personlig identifiserbar informasjon om deg til a levere informasjon til deg som i noen tilfeller er malrettet dine interesser, for eksempel malrettede bannere og kampanjer.

Vi bruker ogsa informasjonen din for administrasjonsformal og for a kommunisere med deg pa mater du vil hore fra oss.

Vi kan kontakte deg regelmessig via e-post for kundeservice, samt gjore deg oppmerksom pa tilbud, nye tjenester og muligheter for vare kunder. Vi vil ikke kontakte deg via telefon eller tekstmelding uten ditt uttrykkelige samtykke (opt-in). Vi bruker en opsjonsstandard for all annen kommunikasjon enn administrativ kommunikasjon angaende kontoen din.

7. Deling og avsloring av personlig informasjon

Dine personlige opplysninger gitt frivillig av deg blir gjort tilgjengelig for andre brukere gjennom din offentlige profil. V?r oppmerksom pa at vi ikke har noen kontroll over hvordan informasjonen din kan bli brukt av andre nar du deler informasjon offentlig pa internett. Vi kommer IKKE til a legge ut dine personlige opplysninger som ditt ekte navn, e-postadresse, postnummer, telefonnummer eller IP-adresse. All denne informasjonen vil under strenge forhold bli fortrolig ivaretatt. I de tilfellene hvor vi ber deg om a gi ut slike opplysninger vil du bli informert om at innholdet som du utgir vil ikke bli offentliggjort uten ditt samtykke.

Vi kan videre avslore din personlige informasjon med vare ansatte, partnere og andre tredjeparter som kan kreve slik informasjon for a kunne hjelpe oss med a handtere forholdet vi har med deg. Nar vi deler dine personlige opplysninger med slike tredjeparter sorger vi for at slike parter benytter seg av disse dataene pa en mate som sikrer sikkerhet og sikkerhet til dine personlige data.

Dette nettstedet drives av Tyche Technologies AG, som er en del av en gruppe tilknyttede selskaper, som er knyttet sammen og driver ulike deler av virksomheten. Vi opptrer som en gruppe, og fremover deler vi informasjon og data med andre konsernselskaper som matte v?re nodvendige. Vi bekrefter at alle gruppeselskaper overholder databeskyttelsesforpliktelsene som er oppfort heri, og i henhold til omfanget og begrensningene i enkelte nasjonale lover i et bestemt selskap. Ved a godta vare T&C bekrefter du at du er bundet av disse personvernreglene og aksepterer at vi kan dele informasjon med andre gruppeselskaper, samt at enhver behandling kan gjores av en av gruppeselskapene.

Vi selger eller leier IKKE personlig identifiserbar informasjon om deg til noen tredjepart uten din spesifikke tillatelse. Vi offentliggjor informasjon samlet til annonsorer og for andre markedsforings- og markedsforingsformal. I disse situasjonene gir vi IKKE opplysningene til disse enhetene som kan brukes til a identifisere deg personlig.

For a opprettholde et sunt samfunn samarbeider vi med alle rettshandhevelsesforesporsler og med alle tredjeparter for a handheve deres immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.

Vi forbeholder oss retten til a avslore din personlig identifiserbare informasjon om dette er pakrevd av loven, og nar vi mener at tilgang er nodvendig for a beskytte vare rettigheter og / eller a overholde en rettslig prosedyre, rettskjennelse eller juridisk prosedyre som vises pa var nettside. Vi bruker et kredittkortbehandlingsselskap for a fakturere deg for varer og tjenester. Disse selskapene beholder, deler, lagrer eller bruker ikke personlig identifiserbar informasjon til andre formal.

Vi vil IKKE dele dine personlige opplysninger med noen tredjepart for markedsforingsformal uten ditt samtykke.

Vi er palagt a gi ut opplysninger til juridiske myndigheter hvis en gyldig ransaking eller rettskjennelse ligger til grunne. Dine opplysninger gir vi kun ut til gyldige anmodninger fra rettslige instanser. Bortsett fra det vil dine opplysninger alltid v?re i sikkerhet pa nettstedet. Vi gjor vart beste med a forsikre oss om at all informasjon om deg er oppdatert, noyaktig og fullstending, men vi forventer ogsa at du gir oss et varsel hvis noe av informasjonen ma bli oppdatert eller slettet.

Din individuelle bruk av nettstedet og din kommunikasjon med andre medlemmer pa denne siden vil under strenge vilkar bli holdt privat.

Med forbehold om ditt eksplisitte samtykke kan vi fra tid til annen sende deg e-postmeldinger som inneholder informasjon om system- og nettstedaktivitet, varsler, kampanjer, samt kampanjer av tredjepart som vi foler kan v?re av interesse for deg. Du kan til enhver tid melde deg av Nettstedets e-postadresser eller e-postmeldinger som er sendt av tredjepart ved a endre profilinnstillingene eller ved a folge abonnementslinken inkludert i hver e-post sendt av nettsiden eller av en tredjepart.

Med henhold til at vi tilbyr annonsorer a bruke siden var for reklame og at du er en bruker av denne nettsiden, onsker vi a informere om at vi eller en av vare annonsorer kan gjenkjenne eller plassere en unik cookie pa nettleseren din. Cookies er en normal del av internettsystemet og blir ogsa brukt ogsa av nettstedet til a identifisere deg hver gang du logger pa og bruker nettstedet, og for a holde okten aktiv nar du ikke bruker nettstedet for en periode. For ytterligere informasjon om cookies, vennligst ga gjennom Cookies rettningslinjen var.

8. Gjennomgang og endring av informasjonen din

Vi vil anvende rimelige midler for a holde dine personlige opplysninger noyaktige, komplette og oppdaterte for den tilsiktede bruken, men du ma umiddelbart informere oss om og nar dine personlige opplysninger endres.

Nar det kommer til dine personopplysninger har du rett til a motta bekreftelse pa at dine personopplysninger blir behandlet og kan be om tilgang til nevnte personopplysninger. Du kan ytterligere be om en kopi av informasjon som er hentet av oss - slik foresporsel kan gis muntlig eller elektronisk. Vi vil gi en kopi av slik informasjon i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Du har folgende valg for a endre eller slette informasjonen din i var database:

 • Send en epost til Kundeservice
 • Logg inn med ditt passord og endre/slett din profil

Om profilen din er slettet for a bli slettet fra databasen ma du v?re oppmerksom pa at vi vil beholde dataene som er tilknyttet den i ytterligere tre maneder (omtrent 90 kalenderdager) om informasjonen kreves i forbindelse med den opprinnelige hensikten for hvilken den ble samlet eller pa annen mate tillatt eller pabudt ved lov. Uansett vil profilen din bli gjort inaktiv, og den vil IKKE bli vist pa nettsiden.

9. Oppbevaring av personlig informasjon

Vi beholder dine personopplysninger sa lenge det er nodvendig a gi deg vare tjenester som beskrevet i retningslinjene, eller til kontoen din er slettet, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller pa annen mate er tillatt i henhold til loven. Du har rett til a motta dine slettede personopplysninger, men dette er underlagt vare juridiske forpliktelser som kan kreve at vi holder dine personlige opplysninger i en bestemt tidsperiode.

10. Innvending og begrensning av personlig informasjon

Du har av grunner knyttet til din spesielle situasjon rett til a protestere nar det kommer til behandling av dine personlige data. Vi skal ikke lenger behandle dine personlige data med mindre vi har et overbevisende legitimt grunnlag for behandlingen. Du har rett til pa enhver tid a motsette deg behandling av personopplysninger som gjelder deg nar det kommer til direkte markedsforing. Du kan melde deg fra a motta e-postvarsler til din eksterne postkasse. Vennligst bruk lenken nederst pa hver e-post eller ga til profilen din og administrer e-postinnstillingene dine under Kontoinformasjon .

Vi anerkjenner videre din rett til a begrense behandling av personopplysninger, i sa fall vil vi bare beholde dem for ovelsen eller forsvaret av klager.

11. Lenker til tredjeparts nettsteder

V?r oppmerksom pa at vi ikke har noen kontroll over innholdet pa nettstedene nar du apner andre tredjepartswebsteder fra hyperkoblinger pa nettstedet vart. Disse nettstedene har sin egne personvernregler som vi ikke patar oss noe ansvar eller ansvar for.

12. Internasjonal overforing av personopplysninger

Nar vi tillater entreprenorer eller tredjeparter a behandle dine personopplysninger utenfor Det europeiske okonomiske samarbeidsomrade (EOS) vil vi sorge for at de riktige garantiene er pa plass for a beskytte dine personopplysninger. Vi bruker standardkontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen eller annen egnet beskyttelse for a tillate dataoverforinger fra EOS til andre land.

13. Endringer og oppdateringer

Nettstedet forbeholder seg retten til a oppdatere sitt regelverk nar den finner dette nodvendig. Skulle noen endringer i retningslinjene oppsta vil dette bli merket via oppdatering av datoen for den siste revisjonen av regelverket som er tilstede pa slutten av dette dokumentet.

14. Siste revisjon og effektiv dato

Dette regelverket ble sist revidert 20. mai 2018. For brukere som registrerte seg for tjenestene for 20. mai 2018, vil dette regelverket v?re i benyttelse fra 24. mai 2018.

Disse personvernreglene er for enkelhets skyld oversatt. Hvis det er uoverensstemmelse mellom denne versjonen og den originale engelske versjonen, gjelder den engelske versjonen.

Hvis du har sporsmal eller bekymringer, vennligst bruk Kundeservice pa nettsiden. En av vare medarbeidere fra kundeservice vil jobbe med ditt foresporsel raskt, profesjonelt og effektivt. Vi gjor dette fordi vi ta personvernet til vare medlemmer pa alvor og vi onsker a alltid v?re klar til a hjelpe med de sporsmal eller problemer de matte ha.

15. Sikkerhet

Beskyttelse av personvernet til dine personopplysninger er av storste betydning for oss og fremover vil alle nodvendige tekniske og organisatoriske tiltak bli truffet for a sikre at personopplysningene dine blir lagret trygt og at alle forholdsregler blir utfort for a sikre at ingen autorisert eller ulovlig behandling av dine personopplysninger finner sted. V?r oppmerksom pa at selv om vi tar alle nodvendige tiltak for a sikre din informasjon sa lover vi ikke, og du bor heller ikke forvente, at dine personopplysninger alltid vil forbli sikre.

16. Klager og bekymringer

Hvis du har noen bekymringer med hensyn til vare personvernmetoder og -prosesser, har du rett til a kontakte oss telefonisk, skriftlig eller via e-post for a klage pa [email protected]. Dine bekymringer vil bli behandlet innen kortest mulig tid.